C vada


Abba Cikuta x Oziris Dogo Primera


C litter

C litter

C litter

C litter

C litter